pirmdiena, 2016. gada 18. janvāris

Daces Purēnas Psihoterapeitu refleksijas (supervīziju) grupa.

Refleksijas grupas darbs ir centrēts uz terapeita izaugsmi. Mēs reflektējam jūtas, pārdzīvojumus, pieredzi par sevi, jautājumiem, kas mūsos rodas terapijas procesā, attiecībām ar klientu, par sabiedrisko procesu ietekmi uz terapeita/ supervizora un klienta /supervizējamā attiecībām un ļaujam, lai kolēģu refleksija padziļina mūsu skatījumu. Tiek izmantoti konkrēti prakses gadījumi, situācijas vai gadījumu apkopojums.

Šī veida supervīziju grupa paredzēta vismaz 5 gadus praktizējošiem psihoterapeitiem un/vai supervizoriem, kuri vēlas:
  • Izmantojot refleksiju uzdot neierastus jautājumus par sevi kā terapeitu/supervizoru un savām attiecībām ar klientu/terapeitu.
  • Ieraudzīt savas problēmas, iespējas un ierobežojumus, izaugsmi un attīstību terapeita darbā.
  • Pārvarēt profesionālo nogurumu un atkal ieraudzīt savu darbu kā radošu un izaicinošu.

Daži jautājumi, ar kuriem jau esam nodarbojušies refleksijas grupā:
Kā es meklēju, atrodu un uzturu resursa stāvoklī sevi ilgstošā terapeita darbā?
Kur es šobrīd esmu strap profesionālo prieku un nogurumu? Kā tas atspoguļojas manos terapijas gadījumos un kā es to risinu?
Kādi ir mani aktuālie jautājumi par sevi un attiecībām terapijas procesā? Kā es uz tiem atbildu?
Kā manas personības izmaiņas gadu gaitā atspoguļojas darbā ar klientiem?
Kā es piedzīvoju un pārdzīvoju konkrētus ētikas jautājumus savā praksē un kā es tos risinu?
Kādu nospiedumu sabiedriskie procesi atstāj manī un manos klientos un kā tas ietekmē attiecības ar klientiem?

Un daudzi citi... Grupas dalībnieki ikreiz izvirza sev aktuālus jautājumus.
Teorētisku priekšlasījumu nav. Grupas centrā ir katra tās dalībnieka personīgie radošie meklējumi un atklājumi par sevi un terapiju.

Grupas formāts:

Dalībnieku skaits: 5-9,
Tikšanās reizi mēnesī no 2016. gada februāra līdz 2017. gada februārim
Rīgā, Valdemāra 38, 2. st. 209. telpā.
Katras tikšanās ilgums 2 st, piektdienās 10.00-12.00 (par konkrētiem datumiem vienojas grupa).
Maksa – 10 eiro par vienu reizi. 


Lūdzu pieteikties līdz 15. februārim. Grupas pirmā tikšanās 26.02. plkst. 10.00
Jautājumi pa tel. 29168218, dacepurena@tvnet.lv
Dace Purēna

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru