pirmdiena, 2016. gada 10. oktobris

IX Starptautiskā knference "EKSISTENCIĀLĀ DIMENSIJA KONSULTĒŠANĀ UN PSIHOTERAPIJĀ"

 Austrumeiropas Eksistenciālās terapijas asociācijas ikgadējā rudens konference mums visiem zināmajā un mīļajā Birštonas pilsētiņā Lietuvā šogad bija īpaša, jo bija veltīta HEPI (Humānistiskās un Eksistenciālās psiholoģijas institūta) darbības 20 gadu jubilejai. 

Foto autore: Elita Kreislere
Svētku noskaņojums, pateicoties nepieredzēti lielajam, konferences dalībnieku skaitam, bija jūtams, sākot no pirmās semināra dienas, kad satikās daudzi sen neredzējušies HEPI studiju biedri, līdz pat ballei beidzamajā vakarā. Balle šogad notika lielajā konferenču zālē "Kurhauzas", jo tik lielu cilvēku skaitu neviens restorāns vai cita telpa Birštonas nevarēja satilpināt.
   Šogad konference notika nedaudz agrāk kā citus gadus un ilga no 3. līdz 7.septebrim. Tā sākās ar mūsu asociācijas Goda biedra Ernesto Spinelli pirmskonfernces semināru "Eksistenciālās terapijas atbalsta punkti". Tikai viņam vien raksturīgajā nesteidzīgajā un sirsnīgajā stilā Ernesto Spinelli stundu pēc stundas iezīmēja līnijas, kurām sekojot, var padziļināt un padziļināt savu izpratni par cilvēku, dzīvi un eksistenciālo terapiju. Bez jau savām hrestomātiskajām tēzēm, ka eksitenciālā terapija balstās principiāli atšķirīgā nostājā trīs jautājumos: par visa savstarpējo saistītību (relatedness), nenoteiktību (uncertainty) un trauksmi (anxiety),
   Ernesto Spinelli sevišķi izvērta jautājumu par to, kā atšķiras jēdzieni "relational" un "relatedness", veltīja uzmanību saistībai starp tādiem jēdzieniem kā "worldview" un "worlding", kā arī "possibility" un "acctuality". Personiski man viens no centrālajiem citātiem no šī semināra bija šāds, mūsdienu psihoterapijas pamatnostādnes izaicinošs izteikums: "Daudzu terapiju briesmīgākā kļūda ir tā, ka terapeiti piedāvā atrisinājumus (solutions). Nav atrisinājumu. Ir nepārtraukta kuģošana starp īstenību un iespējamību (acctuality and possibility)."
   Nākamajās trīs dienās ritēja IX Starptautiskā konference "Eksistenciālā dimensija konsultēšanā un psihoterapijā". Kā allaž, no rīta līdz pēcpusdienai referāti, vēlāk - darbnīcas un praktiskie semināri. Visu referātu videoieraksti, pateicoties Rimasam Budrim, ir atrodami interneta vietnē www.youtube, meklētājā rakstot kirlicā autora vārdu un/vai referāta nosaukumu.
Foto autore: Nikola Dzina
   Pirmajā konferences dienā runāja Ernesto Spinelli, pezentējot referātu "Trīs lielās satvstarpējās saistītības torijas", parādot ka un kā vienlaicīgi pastāv trīs ļoti atšķirīgi veidi kā redzēt cilvēku un cilvēka esamību. Proti, pirmā torija skata cilvēku kā nosacīti noslēgtu sevī, atsevišķu būtni, kas var sevī nodrošināt zināmu homeostāzi, otrā teorija ļoti nozīmīgu lomu piešķir attiecībām starp subjektiem, bet trešā teorija redz visu nedalāmā saistītībā ar visu. Ikviens var caur šo trīs teoriju prizmu apdomāt, piemēram, cik radikāli atšķirīgi no katras torijas viedokļa izskatās jau pieminētais teikums: "Daudzu terapiju briesmīgākā kļūda ir tā, ka terapeiti piedāvā atrisinājumus. Nav atrisinājumu. Ir nepārtraukta kuģošana starp īstenību un iespējamību". 
   Kā nākamā runāja Elita Kreislere, iepazīstinot auditoriju ar terapeitiskā darba atbalsta punktiem Birštonas eksistenciālās terpijas skolā. Referāta centrā bija pētījuma rezultāti par Birštonas eksistenciālās terapijas skolas terapeitiskā darba iezīmēm, stilu. Bez tam šajā jubilejas konferencē pirmo reizi tika publiskots skolas vārds "Birštonas eksitenciālās terapijas skola", kas turpmāk atvieglos iepējas diskutēt par dažādu eksistenciālo terapiju kopīgajām un atšķirīgajām iezīmēm. Raksts par šo tēmu ir publicēts 2016.gada asociācijas žurnāla numurā "Existentia". 
   Kā nākamais konferencē uzstājās HEPI dibinātājs un vadītājs Rimantas Kočiunas ar referātu "Eksistenciālās terapijas attīstība postpadomju telpā: skats no Birštonas", kas bija kā ceļojums laikā zinoša un pierdzējuša aculiecinieka pavadībā no psihoterapijas aizsākumiem padomju laikā līdz pat mūsdienām. 
   Pirmās dienas noslēgumā konferencē runāja Simon du Plock ar referātu "Ikdienas terapija: izbrīns mūsu ikdienas dzīvē", ievadot klausītājus neklātienes diskusijā ar amerikāņu kolēģi Kirk Schneider un viņa "awe" konceptu. Simon du Plock uztāšanās savā veidā pieteica un ievadīja viņa pēcpusdienas darbnīcu: "Ikdienas terapija: meklējot iespējas atgriezt izbrīnu mūsu ikdienas dzīvē".
   Otrā diena sākās ar Austrumeiropas Eksistenciālās terapijas asociācias Goda biedra statusa un sertifikāta piešķiršanu psihiatram un psihoterapeitam Viktoram Kaganam.  Tālāk konferences otrajā dienā runāja HEPI pamatlicēji un skolotāji: Alekandrs Aļekseičiks, Kristīne Ona Polukordene, Vitālija Lepeškene, Robertas Petronis un Rimvidas Budris. 
 Aleksandra Aļekseičika uzstāšanās bija par tēmu: "Psihoterapeitiskās kopienas dziedinošais spēks", tomēr Dr.Aļekseičika iecerētā dziedinošā spēka demonstrācija redzamā un praktiskā veidā, šķiet, diemžēl ne līdz galam izdevās, kas cieņai pievienoja krietnu skumju izjūtu devu. 
   Tā kā šajā dienā referātu bija vairāk, sīkāk minēšu tikai man personiski vissvarīgāko tās dienas referātu, t.i. Krisitīnes Onas Polukordenes "Laiks dzīvē un psihoterapijā", kas sevišķi lika padomāt, piemēram, par psihotereitiskās sesijas laiku kā mūsu personiskās dzīves laiku, kā par vienu stundu tuvāk mūsu pašu neredzamajai dzīves-nāves līnijai. Vakarā notika divas darbnīcas, kuras vadīja A.Aļekseičīks un V.Kagans.
   Konferences trešajā dienā ar interesantiem referātiem uzstājās seši HEPI nākamās paaudzes pārstāvji: Diana Butene, Dace Purēna, Olga Vasiļjeva, Jūlija Abakumova-Kačunene, Natālija Ivanova un Tatjana Ivanova. Atļaušos starp visiem ļoti izstrādātajiem un saistošajiem referātiem, izcelt divus, kas mani personiski visvairāk ieinteresēja un raisīja visvairāk pārdomu. Tie ir intelektuālas kaislības pilnais Diānas Butenes referāts "Eksistenciālā dzīve bērnībā" un Jūlijas Abakumovas-Kačunenes  referāts "Atvērtība, ievainojamība un tuvas attiecības" - drosmīgā paskatīšanās zem attiecību tēmas bieži vien romantizētā plīvura. Vakarā notika divas darbnīcas, kuras vadīja Ginta Ratniece un Tamāra Sikorska.
Foto autore: Elita Kreislere
   Jubilejas konferences noslēgums, kā allaž, bija visu dalībnieku tikšanās saviesīgā vakarā Kurhauzas konferenču zālē. Par pasākuma norisi daudzu mēnešu garumā bija domājušas Olga Vasiļjeva un Jūlija Abakumova-Kačunene, bet vakaru vadīja Agne Jurgaitite-Anvižinene un Ivars Bauls, palīdzot vakara gaitā mīties apsveikumiem, videoierakstiem un uz vietas improvizētiem uzvedumiem par un ap HEPI. Latvijas eksistenciālisti HEPI jubilejā kolektīvi dāvināja lielu Latvijas maizes klaipu, kas no galda, sadalīts šķēlēs, kopā ar medu pazuda pāris acumirkļos. 
Uz tikšanos 2017. gada rudens konferencē, kas, notiks no 5.-10.septembrim un kurā amerikāņu Dasein analītiķis Erik Craig vadīs semināru "Dealing With Eross in Psychotherapy". 

Ar cieņu,
Elita Kreislere  
Austumeiropas Eksistenciālās terapijas asociācijas prezidente

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru